ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΘΩΝΟΣ 4, 105 57 ΑΘΗΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

 Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 156/16-21.09.2009 (ΦΕΚ 11292/21-09-2009 όπως και των τροποποιήσεων αυτού ΦΕΚ 1828/12-03-2010 και ΦΕΚ 2104/23-03-2010) αποφάσεως της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) ανεκλήθη η άδεια λειτουργίας των ανωνύμων ασφαλιστικών εταιρειών με τις επωνυμίες <<ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΑΖ>> και τέθηκαν αυτές υπό εκκαθάριση.

Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από τα όργανα Εκκαθάρισης με σκοπό να διευκολύνει την ενημέρωση των ασφαλισμένων και κάθε ενδιαφερομένου αναφορικά με την πορεία του έργου της Εκκαθάρισης.

     

 ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

                  www.aspis-akinhta.com

                    

 

 

            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   

            ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

            ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

         ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΠΤΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΖΩΗΣ

         ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

         LINKS